in

Vovinam có bao nhiêu bài quyền? – Tổng hợp bài quyền và vũ khí trong Vovinam

Vovinam là một môn võ thuật gốc Việt Nam có hệ thống bài quyền đa dạng và phong phú. Với nguồn gốc từ các môn võ truyền thống của Việt Nam, Vovinam đã phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh với nhiều bài quyền khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống bài quyền trong Vovinam và sự đa dạng của chúng.

Vovinam có bao nhiêu bài quyền

Vovinam là một môn võ thuật tổng hợp được sáng lập bởi thầy Nguyễn Lộc vào năm 1936. Nó kết hợp những tinh hoa của võ thuật truyền thống Việt Nam và các môn phái võ thuật khác trên thế giới. Vovinam không chỉ tập trung vào kỹ thuật tay đấm, chân đá mà còn bao gồm các kỹ thuật cầm quyền, khóa gỡ, vật và sử dụng vũ khí.

Hệ thống bài quyền trong Vovinam

Trong Vovinam, có một loạt các bài quyền và các bài võ với vũ khí đa dạng. Tùy theo cấp học sơ đẳng hay cao đẳng mà bài quyền dao động từ 15 đến 16 bài quyền. Dưới đây là danh sách các bài quyền và các bài võ với vũ khí trong Vovinam:

Các bài quyền tay không:

 • Khởi quyền
 • Nhập môn quyền
 • Thập tự quyền
 • Nhu khí công quyền
 • Long hổ quyền
 • Tứ trụ quyền
 • Ngũ môn quyền
 • Viên phương quyền
 • Thập thế bát thức quyền
 • Lão mai quyền
 • Việt võ đạo quyền
 • Xà quyền
 • Ngọc trản quyền
 • Hạc quyền
 • Trấn môn quyền

Các bài võ với vũ khí:

 • Dao găm: Song dao pháp
 • Kiếm:

Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp
Tiên long song kiếm
Việt điểu kiếm pháp

 • Đao:

Thái cực đơn đao pháp
Bát quái song đao
Mã tấu pháp (mã tấu)

 • Côn / roi:

Mộc bản pháp (thước gỗ)
Tứ tượng côn pháp (gậy dài)
Giáng long phục ma côn

 • Đại đao: Nhật nguyệt đại đao pháp
 • Súng gân lưỡi lê: Thương lê pháp

Các bài quyền và bài võ với vũ khí trong Vovinam được thiết kế để rèn luyện sự linh hoạt, khéo léo và sự ứng dụng thực tế trong các tình huống chiến đấu khác nhau. Chúng mang đậm tính truyền thống và độc đáo của võ thuật Việt Nam, đồng thời kết hợp với những yếu tố và kỹ thuật đặc trưng của Vovinam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vovinam có thực chiến không

Vovinam – Thực chiến hay chỉ là môn võ truyền thống?

Chiến lược vovinam

Vovinam có bao nhiêu chiến lược? – Chi tiết ngắn gọn