Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật thông tin của website Tinh Hoa Võ Thuật. Trang chính sách này giải thích về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.

I. Đối tượng thu thập thông tin

Mạng xã hội Tinh Hoa Võ Thuật (gọi tắt là “Tinh Hoa”) thu thập thông tin của người sử dụng đã đăng ký tham gia, chấp thuận Thỏa thuận và các điều kiện trở thành thành viên của Tinh Hoa, cũng như người sử dụng tham gia vào sử dụng các thông tin, tiện ích cung cấp trên Tinh Hoa.

II. Phạm vi thu thập thông tin

 1. Thông tin nhận dạng cá nhân:
  • Việc thu thập dữ liệu để nhận dạng cá nhân trên Tinh Hoa bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại và email. Đây là các thông tin theo quy định của pháp luật thành viên cần cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tinh Hoa liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính các thành viên.
 2. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân:
  • Khi người sử dụng sử dụng Tinh Hoa (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối Internet, trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), Tinh Hoa có thể thu thập thông tin liên quan đến việc người sử dụng sử dụng Tinh Hoa và thông tin mà trình duyệt của Tinh Hoa gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một website hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của người sử dụng, loại trình duyệt, trang web người  dùng truy cập và thời gian truy cập, các trang đã xem và các liên kết đã nhấp chuột. Thông tin này không đủ để xác định danh tính cá nhân và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hoạt động của Tinh Hoa.

III. Mục đích sử dụng thông tin

Tinh Hoa sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 1. Xác nhận và quản lý tài khoản thành viên: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để xác nhận danh tính và quản lý tài khoản của bạn trên Tinh Hoa.
 2. Cung cấp dịch vụ và chức năng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và chức năng trên Tinh Hoa, bao gồm việc đăng bài viết, bình luận, gửi tin nhắn và tham gia vào các hoạt động khác trên Tinh Hoa.
 3. Liên lạc và hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với bạn và cung cấp hỗ trợ khi bạn có yêu cầu, gặp sự cố hoặc cần giải đáp thắc mắc.
 4. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Chúng tôi sử dụng thông tin không mang tính cá nhân để hiểu và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Tinh Hoa, bao gồm tối ưu hóa giao diện, phân tích sử dụng và tạo ra nội dung phù hợp.
 5. Đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để bảo vệ an ninh của Tinh Hoa, ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc vi phạm, và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin.

IV. Chia sẻ thông tin

Tinh Hoa không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi được yêu cầu theo quy định pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin trong các trường hợp sau:

 1. Với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động của Tinh Hoa, bao gồm việc lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
 2. Theo yêu cầu pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Tinh Hoa, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc xác định, điều tra hoặc kiện toàn những vi phạm liên quan đến Tinh Hoa.

V. Quyền riêng tư và bảo mật

Tinh Hoa cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mọi nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tương tự.

VI. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên Tinh Hoa. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Để thực hiện những quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối Chính sách này.

VII. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh những thay đổi trong hoạt động của chúng tôi hoặc thay đổi quy định pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Tinh Hoa, vì vậy bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để nắm bắt thông tin mới nhất.