Tứ kết DFL

Tứ kết DFL

W (SUB) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Huy Hoàng vs Vũ Quang Trường Huy

Hạng cân: 57kg
W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Hà Thế Anh vs Sang Rai Phà

Hạng cân: 69kg
W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Danh Quốc vs Trần Kiệt

Hạng cân: 57kg
L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Hùng Quang vs Văn Công Quốc

Hạng cân: 69kg
W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Bùi Trường Sinh vs Phạm Nhật Sông Danh

Hạng cân: 57kg
W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Phú Thủy vs Vũ Minh Phong

Hạng cân: 64kg
L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Thành Trung vs Nguyễn Phương Nam

Hạng cân: 57kg
W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Quốc Huy vs Nguyễn Tấn Hoàng Thông

Hạng cân: 69kg
L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Chu Minh Quang vs Mùi Trọng Vinh

Hạng cân: 60kg
W (SUB) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Minh Hoàng vs Nguyễn Nhân Hiếu

Hạng cân: 64kg
W (PT.) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Rơ Mah Chưng vs Trương Quang Kiệt

Hạng cân: 55kg
L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Hoài Linh vs Nguyễn Hoàng Thạch

Hạng cân: 55kg
W (PT.) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Diệp Thanh Tùng vs Mai Hồng Phát

Hạng cân: 60kg
L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Văn Thanh vs Võ Văn Linh

Hạng cân: 55kg
W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lưu Đức Mạnh vs Nguyễn Kim Châu

Hạng cân: 57kg
L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Trọng Hồng Hoàng vs Nguyễn Vũ Phương Hoài

Hạng cân: 64kg
LION CHAMPIONSHIP

LC-11

Bán kết DFL