Fixtures List

Fixtures List

L - W (K.O)

Warriors For Charity: Trần Quang Lộc vs Nursultan Amangeldiev

L - W (SUB)
N/A

Warriors For Charity: Trần Quang Lộc vs Muhammad Farid Arifn

L - W (K.O)
N/A

CC15: Trần Ngọc Lượng vs Phạm Ngọc Mẫn

L - W (PT.)
N/A

CC20: Trần Ngọc Lượng vs Nguyễn Khắc Thiết

W (SUB) - L

Bigbox Beatdown 1: Nguyễn Văn Kamil vs Mostafa Ibrahim Radi

L - W (PT.)

Mekong FC 2: Nguyễn Văn Kamil vs Trần Quang Lộc

W (PT.) - L
N/A

WBA Asia Boxing Title Match: Đinh Hồng Quân vs Hwang Suk Joon

W (K.O) - L

WLC 7 - Mighty Warriors: Nguyễn Trần Duy Nhất vs Pich Mtes Khmang

L - W (T.K.O)

ONE Warrior Series 4: Trần Quang Lộc vs Jong Heon Kim

L - W (PT.)

WLC 9 - King of Nine Limbs: Nguyễn Trần Duy Nhất vs Izat Zaki

L - W (PT.)
N/A

WBO Oriental Title Match: Đinh Hồng Quân vs Reynold Kundimang

L - W (PT.)

Vô địch Muay toàn quốc: Nguyễn Trần Duy Nhất vs Trương Cao Minh Phát

L - W (K.O)

ONE Championship: Azwan Che Wil vs Nguyễn Trần Duy Nhất

W (PT.) - L
N/A

WBO Oriental Youth Title Match: Đinh Hồng Quân vs Tomorn Pitakwattanakul

W (K.O) - L

ONE Championship: Nguyễn Trần Duy Nhất vs Yuta Watanabe

W (SUB) - L

Bài danh chiến 3: Nguyễn Văn Kamil vs Victor Back Georgsen

W (KO.) - L
N/A

WBO Asia Pacific: Đinh Hồng Quân vs Roonayut Boonraksa

W (PT.) - L

Bài Danh Chiến 4: Bùi Trường Sinh vs Đinh Văn Hương

W (KO.) - L
N/A

Cocky Buffalo Boxing Night: Đinh Hồng Quân vs Trần Trung Nghĩa

W (KO.) - L
N/A

WBO World Title Match: Đinh Hồng Quân vs Kim Dong Hee

L - W (T.K.O)
N/A

Cúp MMA Việt Nam 2021: Đặng Thắng Nguyên vs Nguyễn Văn Kamil

L - W (PT.)
LION Championship

Cúp MMA VN: Bùi Trường Sinh vs Phạm Văn Nam

L - W (PT.)
N/A

IBF WBO Asia Championship: Đinh Hồng Quân vs Del Mar Pellio

W (PT.) - L
N/A

SSC Interclub: Lê Văn Tuần vs Trần Hoàng Thái

L - W (SUB)
LION Championship

Vòng loại LC: Bàn Văn Hoàng vs Nghiêm Tùng Lâm

W (PT.) - L
LION Championship

Vòng loại LC: Đinh Văn Hương vs Phan Thanh Tùng

W (PT.) - L
LION Championship

Vòng loại LC: Trần Trọng Kim vs Vương Cát Vũ

L - W (K.O)
LION Championship

Vòng loại LC: Bùi Hữu Võ vs Lê Văn Thế Anh

W (PT.) - L
LION Championship

Vòng loại LC: Trần Minh Nhựt vs Đỗ Phúc Hậu

L - W (K.O)
LION Championship

Vòng loại LC: Nguyễn Hoàng Quốc Trung vs Phạm Ngọc Cảnh

W (T.K.O) - L
LION Championship

Vòng loại LC: Nguyễn Hoàng Thạch vs Nguyễn Văn Thanh

L - W (SUB)
LION Championship

Vòng loại LC: Trần Quang Lộc vs Katongole Abdul

W (PT.) - L
N/A

IBF WBO Asia Championship: Đinh Hồng Quân vs Jules Victoriano

L - W (PT.)
LION Championship

Vòng loại LC: Bùi Trường Sinh vs Đinh Văn Hương

L - W (K.O)
LION Championship

Tứ kết LC: Lê Văn Tuần vs Nguyễn Trần Duy Nhất

L - W (K.O)
LION Championship

Tứ kết LC: Trần Quang Lộc vs Nguyễn Bá Nhì

L - W (T.K.O)
LION Championship

Tứ kết LC: Lê Văn Thế Anh vs Nguyễn Văn Kamil

L - W (T.K.O)
LION Championship

Tứ kết LC: Bùi Trường Sinh vs Đỗ Huy Hoàng

W (SUB) - L
LION Championship

Tứ kết LC: Phạm Văn Nam vs Võ Thanh Tùng

W (K.O) - L
LION Championship

Tứ kết LC: Nghiêm Tùng Lâm vs Nguyễn Trung Hải

L - W (T.K.O)
LION Championship

Tứ kết LC: Phạm Bá Hợi vs Phạm Ngọc Cảnh

W (PT.) - L
LION Championship

Tứ kết LC: Nguyễn Thành Đô vs Trần Trọng Kim

L - W (SUB)
LION Championship

Tứ kết LC: Trần Minh Nhựt vs Vũ Lê Văn

W (SUB) - L
N/A

AFC 21: Chang Bin Park vs Lê Văn Tuần

L - W (PT.)
LION Championship

Bán kết LC: Nguyễn Văn Kamil vs Nguyễn Trung Hải

W (T.K.O) - L
LION Championship

Bán kết LC: Nguyễn Trần Duy Nhất vs Phan Huy Hoàng

L - W (K.O)
LION Championship

Bán kết LC 2022: Trần Quang Lộc vs Nghiêm Tùng Lâm

L - W (PT.)
LION Championship

Bán kết LC 2022: Phạm Ngọc Cảnh vs Phạm Văn Nam

W (T.K.O) - L
N/A

AFC 21: Kim Sang Wook vs Lê Văn Thế Anh

L - W (PT.)
LION Championship

Chung kết LC: Nguyễn Tiến Long vs Nguyễn Trần Duy Nhất

L - W (PT.)
LION Championship

Chung kết LC: Nguyễn Văn Kamil vs Trần Quang Lộc

L - W (PT.)
LION Championship

Chung kết LC : Đỗ Huy Hoàng vs Phạm Văn Nam

L - W (PT.)
N/A

Fortunes of War: Arnel Baconaje vs Đinh Hồng Quân

L - W (K.O)
N/A

AFC 23: Robson de Oliveira vs Cho Joon Gun

W (T.K.O) - L
LION Championship

LC 04: Bàn Văn Hoàng vs Đặng Thắng Nguyên

L - W (K.O)
LION Championship

LC 04: Đặng Văn Quý vs Trần Trọng Kim

L - W (SUB)
LION Championship

LC 04: Nghiêm Tùng Lâm vs Nguyễn Văn Kamil

L - W (T.K.O)
LION Championship

LC 04: Trần Quang Lộc vs Lý Tiểu Long

L - W (PT.)
LION Championship

LC 05: Nguyễn Năng Lực vs Rơ Mah Chưng

L - W (PT.)
LION Championship

LC 05: Trần Ngọc Lượng vs Robson de Oliveira

W (K.O) - L
LION Championship

LC 05: Bàn Văn Hoàng vs Lê Văn Thế Anh

W (T.K.O) - L
LION Championship

LC 05: Nguyễn Hoàng Thạch vs Nguyễn Phú Quý

W (PT.) - L
LION Championship

LC 05: Nguyễn Thành Đô vs Phạm Ngọc Cảnh

L - W (T.K.O)
LION Championship

LC 05: Trần Minh Nhựt vs Nguyễn Trung Hải

W (K.O) - L
LION Championship

LC 05 - Bùi Trường Sinh vs Lê Văn Tuần

W (K.O) - L
LC 06

LC 06: Đinh Văn Hương vs Trần Trọng Kim

L - W (PT.)
LC 06

LC 06: Nguyễn Văn Kamil vs Trần Quang Lộc

L - W (SUB)
LC 06

LC 06: Lại Thế Toàn vs Trần Ngọc Lượng

L - W (T.K.O)
LC 06

LC 06: Đặng Văn Quý vs Phạm Bá Hợi

L - W (K.O)
LC 06

LC 06: Nguyễn Hoàng Thạch vs Võ Thanh Tùng

L - W (T.K.O)
N/A

AFC 25: Rene Catalan Jr vs Robson de Oliveira

W (PT.) - L
LC 07

LC 07: Hà Thế Anh vs Lê Hà Thanh Huy

L - W (SUBMISSION)
LC 07

Bùi Xuân Nguyên vs Hà Long Sơn

L - W (SUB)
LC 07

LC 07: Bùi Xuân Nguyên vs Hà Long Sơn

W (T.K.O) - L
LC 07

LC 07: Danh Quốc vs Trần Tự Lập

L - W (PT .)
LC 07

LC 07: Trần Minh Nhựt vs Trần Ngọc Lượng

L - W (K.O)
LC 07

LC 07: Đặng Hoàng Minh vs Lưu Nhân Nghĩa

W (K.O) - L
LC 07

LC 07: Đỗ Phúc Hậu vs Nguyễn Huy Sắc

L - W (PT.)
LC 07

LC 07: Đặng Thắng Nguyên vs Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo

L - W (K.O)
LC 07

LC 07: Huỳnh Công Quốc Hòa vs Nguyễn Nguyên Chương

W (PT.) - L
LC 07

LC 07: Hồ Thị Ngọc Bích vs Lê Thị Thúy Vy

L - W (T.K.O)
LC 08

LC 08: Dương Thanh Hùng vs Lê Văn Tuần

L - W (SUB)
LC 08

LC 08: Đặng Văn Quý vs Phan Thanh Tùng

L - W (SUB)
LC 08

LC 08: Trần Trọng Kim vs Phạm Bá Hợi

L - W (SUB)
LC 08

LC 08: Đỗ Thị Ngọc Hân vs Hồ Thị Ngọc Bích

L - W (SUB)
LC 08

LC 08: Phan Huy Hoàng vs Robson Oliveira

L - W (PT.)
LC 08

LC 08: Danh Quốc vs Nguyễn Hợp Hải

W (SUB) - L
LC 08

LC 08: Bianka Balajti vs Nguyễn Thị Uyển Nhi

W (T.K.O) - L
LC 08

LC 08: Bàn Văn Hoàng vs Nghiêm Tùng Lâm

L - W (SUB)
LC 08

LC 08: Đinh Văn Hương vs Phạm Văn Nam

W (SUB) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Huy Hoàng vs Vũ Quang Trường Huy

W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Hà Thế Anh vs Sang Rai Phà

W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Danh Quốc vs Trần Kiệt

L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Hùng Quang vs Văn Công Quốc

W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Bùi Trường Sinh vs Phạm Nhật Sông Danh

W (K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Phú Thủy vs Vũ Minh Phong

L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Thành Trung vs Nguyễn Phương Nam

W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Quốc Huy vs Nguyễn Tấn Hoàng Thông

W (K.O) - L
Dragon Fight League

Tứ kết DFL: Phạm Ngọc Cảnh vs Trần Kính Tài Lợi

L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Chu Minh Quang vs Mùi Trọng Vinh

W (SUB) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Minh Hoàng vs Nguyễn Nhân Hiếu

W (PT.) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Rơ Mah Chưng vs Trương Quang Kiệt

L - W (T.K.O)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lê Hoài Linh vs Nguyễn Hoàng Thạch

W (PT.) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Diệp Thanh Tùng vs Mai Hồng Phát

L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Văn Thanh vs Võ Văn Linh

W (T.K.O) - L
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Lưu Đức Mạnh vs Nguyễn Kim Châu

L - W (PT.)
Tứ kết DFL

Tứ kết DFL: Nguyễn Trọng Hồng Hoàng vs Nguyễn Vũ Phương Hoài

L - W (T.K.O)
LC 09

LC 09: Phạm Công Minh vs Hoàng Trần Minh Hiếu

W (SUB) - L
LC 09

LC 09: Felipe Ventzki Negochadle vs Nguyễn Nguyên Chương

W (T.K.O) - L
LC 09

LC 09: Đặng Hoàng Minh vs Lê Hoàng Nhật Long

W (K.O) - L
LC 09

LC 09: Đinh Quốc Dũng vs Nguyễn Vinh Hiển

L - W (SUB)
LC 09

LC 09: Lê Văn Thế Anh vs Mirko Maurice Horn

W (PT.) - L
LC 09

LC 09: Hồ Thị Ngọc Bích vs Nguyễn Thị Hiền Lương

W (SUB) - L
LC 09

LC 09: Lê Huy Hoàng vs Nguyễn Thành Đô

W (PT.) - L
LC 09

LC 09: Rơ Mah Chưng vs Vương Cát Vũ

L - W (PT.)
N/A

AFC 28: Robson de Oliveira vs Kim Jin Min

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Phan Trọng Hiếu vs. Nguyễn Hữu Lực

W (PT.) - L
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Huỳnh Văn Tuấn vs Lê Chí Thanh

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Dương Thị Hồng Nhung vs Võ Vũ Lê

W (PT.) - L
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Julian Leo Gravine vs Nguyễn Văn Đức Nghĩa

W (PT.) - L
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Ismail Al Kadhi vs Timur Chukov

W (PT.) - L
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Huỳnh Văn Cường vs Nguyễn Thành Nam

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Lý Đươl vs Nguyễn Võ Minh Quý

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Mikhail Baranov vs Mochamed Emin Machaev

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Nguyễn Hữu Lực vs Phan Trọng Hiếu

W (K.O) - L
MRT: One King – Victory in Pride

MTR - OKVIP: Armando De Crescenzo vs Văn Minh Hùng Quân

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

Chung kết MTR - OKVIP: Ismail Al Kadhi vs Julian Leo Gravine

L - W (PT.)
MRT: One King – Victory in Pride

Chung kết MTR - OKVIP: Mochamed Emin Machaev vs Trần Quốc Tuấn

L - W (K.O)
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Nguyễn Phú Thủy vs Nguyễn Vũ Phương Hoài

L - W (T.K.O)
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Diệp Thanh Tùng vs Trần Trọng Kim

W (PT.) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Mùi Trọng Vinh vs Trần Nam Huynh

W (PT.) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Phạm Ngọc Cảnh vs Rơ Mah Chưng

W (T.K.O) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Hà Thế Anh vs Nguyễn Phương Nam

L - W (K.O)
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Lê Minh Hoàng vs Nguyễn Tiến Long

W (SUB) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Nguyễn Hoàng Thạch vs Võ Văn Linh

W (T.K.O) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Danh Quốc vs Lê Huy Hoàng

W (PT.) - L
Bán kết DFL

Bán kết DFL: Bùi Trường Sinh vs Lưu Đức Mạnh

L - W (T.K.O)
LC 10

LC 10: Ngô Hồng Giang vs Phạm Công Minh

W (SUB) - L
LC 10

LC 10: Felipe Ventzki Negochadle vs Nguyễn Tiến Long

W (SUB) - L
LC 10

LC 10: Chelsey Caswell vs Nguyễn Thị Hương

L - W (TKO)
LC 10

LC 10: Đinh Chí Công vs Nguyễn Hợp Hải

L - W (SUB)
LC 10

LC 10: Hồ Thị Ngọc Bích vs Nguyễn Thị Thanh Trúc

W (PT.) - L
LC 10

LC 10: Phan Thanh Tùng vs Võ Thanh Tùng

L - W (SUB)
Chung kết DFL

Chung kết DFL: Mai Hồng Phát vs Trần Trọng Kim

W (KO.) - L
Chung kết DFL

Chung kết DFL: Bùi Trường Sinh vs Danh Quốc

L - W (SUB)
Chung kết DFL

Chung kết DFL: Nguyễn Vũ Phương Hoài vs Nguyễn Tiến Long

W (T.K.O) - L
Chung kết DFL

Chung kết DFL: Nguyễn Hoàng Thạch vs Phạm Ngọc Cảnh

W (KO.) - L
Chung kết DFL

Chung kết DFL: Hà Thế Anh vs Nguyễn Quốc Huy

L - W (K.O)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Bùi Trần Triệu vs Đình Mạnh Phong

W (K.O) - L
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Trần Quốc Tuấn vs Wanphichit Siriphana

L - W (PT.)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Đinh Thanh Duy vs Trần Minh Thái

W (PT.) - L
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Nguyễn Văn Đức Nghĩa vs Phan John Hiệp

L - W (K.O)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: El Amghari Ayoub vs Huỳnh Hoàng Phi

L - W (K.O)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Mostfa Armand vs Trương Cao Minh Phát

W (PT.) - L
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Bùi Trần Tuấn Tài vs K-Pa Thuân

L - W (PT.)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Lê Công Lực vs Nguyễn Tiến Phát

L - W (PT.)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Nguyễn Thành Thoan vs Phan Trọng Hiếu

L - W (PT.)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Huỳnh Văn Cường vs Phan Vũ Bảo

L - W (PT.)
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Huỳnh Trung Tín vs Phạm Bình Minh

W (K.O) - L
MRT: Call Of Honor

MTR - COH: Armando De Crescenzo vs Trần Tuấn Anh

W (TKO) - L
LC 11

LC 11: Dư Văn Thuận vs Trần Ngọc Lâm

W (PT,) - L
LC 11

LC 11: Đỗ Thành Chương vs Lê Trương Quảng Lâm

C - C
LC 11

LC 11: Đặng Hoàng Minh vs Jesse James Bernal

W (T.K.O) - L
LC 11

LC 11: Phạm Công Minh vs Trần Quốc Toản

L - W (TKO)
LC 11

LC 11: Lê Nguyễn Khánh Linh vs Trần Trà My

C - C
LC 11

LC 11: Bianka Balajti vs Dương Thị Thanh Bình

L - W (TKO)
LC 11

LC 11: Nguyễn Phú Quý vs Trình Hữu Minh

L - W (SUB)
LC 11

LC 11: Phạm Bá Hợi vs Phạm Ngọc Cảnh

L - W (KTO)
LC 11

LC 11: Nguyễn Bá Nhì vs Quàng Văn Minh

C - C
LC 11

LC 11: Đỗ Huy Hoàng vs Lê Huy Hoàng

L - W (SUB)
LC 11

LC 11: Bùi Trường Sinh vs Robson De Oliveira Soares

L - W (TKO)
LC 11

LC 11: Nguyễn Trung Hải vs Phạm Thanh Ngân

L - W (SUB)
LC 11

LC 11: Bàn Văn Hoàng vs Nguyễn Văn Kamil

W (SUB) - L
LC 11

LC 11: Felipe Ventzki Negochadle vs Nghiêm Văn Ý

LION CHAMPIONSHIP

LC-10